T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

AIM Hakkında

HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ  (AIM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Havacılık Bilgi Hizmetleri (Ek-15) dokümanı gereği ICAO üyesi her devlet; kendi ülkesi ve hava sahası ile Hava Trafik Hizmetleri'nin (ATS) sağlanmasından sorumlu olduğu sahalara ilişkin havacılık bilgi/verilerini toplayacak, düzenleyecek, depolayacak, yayımlayacak ve dağıtımını yapacak birimleri oluşturmakla yükümlü tutulmuştur.


Havacılık Bilgi Yönetimi`nin (AIM) amacı; uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için gerekli havacılık bilgi/veri ve haberleşme akışını sağlamaktır. Ülkemizde Havacılık Bilgi Hizmetleri (AIS) Genel Müdürlüğümüz Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmet birimlerince üstlenilmiş olup, bu birimler uçuşun tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan ve uçuş emniyetini etkileyen tüm havacılık bilgi/verilerinin ICAO tarafından belirlenmiş formatta, elektronik ortamda hazırlanması, zamanında yayınlanması ve dağıtımı görevini yerine getirmektedirler.  


Havacılık Bilgi Yönetim Hizmet birimlerinde görev almak üzere ilk kez istihdam edilen stajyer AIM personeline en az 16 haftalık Temel AIM kursu ile 3 haftalık mesleki bilgi ve işbaşı eğitimi verilir. Kursu başarı ile bitiren personel Genel Müdürlük Merkez ve Havalimanlarında bulunan AIM birimlerinde görevlendirilir.


2014 yılı Ocak ayı itibari ile Temel AIS (AIM) kurslarını başarı ile tamamlayarak sertifikalandırılmış toplam 488 AIM personeli bulunmaktadır.


                                           HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) HİZMET BİRİMLERİ


Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmet birimleri kapsamında, Genel Müdürlük Merkez, İstanbul/Atatürk, Ankara/Esenboğa Havalimanları ve Türkiye Hava Trafik Merkezi Başmüdürlüğü`nde birer olmak üzere 4 AIM Şube Müdürlüğü, İstanbul/Atatürk ve Ankara/Esenboğa Havalimanları`nda 2 Uçuş Bilgi Merkezi (FIC) ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC), Ankara/Esenboğa Havalimanı`nda 1 Uluslararası NOTAM ofisi (NOF), 1 Haberleşme Merkezi, İstanbul/Atatürk Havalimanı`nda 1 Ulusal NOTAM ofisi, Her havalimanında olmak üzere toplam 48 Havacılık Bilgi Servisi (AIS) birimi ve 46 Kurtarma Koordinasyon Alt Ünitesi faaliyet göstermektedir. 


AIM HİZMETLERİ KAPSAMI


1)    AIM Hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ICAO ve EUROCONTROL Standart ve Tavsiyelerine göre Ülkemizde uygulanmasını sağlamak ve bu alandaki yenilikleri takip etmek,


2)    Türkiye hava sahası ve havalimanlarına ilişkin süreklilik arz eden havacılık bilgi/verilerini AIRAC tarihlerine uygun olarak Türkiye Havacılık Bilgi Yayını`nda (AIP) İngilizce ve Türkçe olarak kağıtlı, CD ve İnternet ortamında yayınlamak,

3)    Havacılık Bilgi Genelgeleri (AIC) Yayınlamak ve Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) hazırlamak,


4)     Türkiye Hava Sahası ve Havalimanlarına ilişkin statik ve dinamik veri/bilgilerin Avrupa AIS Veri Tabanına (EAD) istenilen format ve doğrulukta girilmesini sağlamak,


5)     NOTAM`a esas bilgileri değerlendirerek, zamanında yayınlamak,


6)    Türkiye Hava Sahası ve Havalimanlarını kullanacak sivil hava araçlarının uçuş izin (Permi) verilerini SHGM Bilgi Yönetim Sistemi`nden takip ve kontrolünü yapmak, gerekmesi durumda mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde SHGM adına Permi vermek,


7)    Esenboğa ve İstanbul NOTAM ofislerince yayınlanan NOTAM`ların, Annex-15 ve Dinamik AIS Verilerine İlişkin Çalışma Usulleri`ne (OPADD) uygunluğunu kontrol etmek,


8)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adına AIP ve ilgili diğer havacılık yayınlarını yayınlamak,


9)     Komşu ülkelerin AIS yayınlarını izlemek, Ülkemiz menfaatlerine aykırı içerikteki AIS yayınlarından ilgili otoriteleri haberdar etmek,


10)     Türkiye Hava Sahasında ve dışında Ege, Akdeniz ve Karadeniz`in uluslararası suları ile hava sahalarında yapılacak askeri aktiviteler (atışlı, atışsız tatbikatlar, SAR faaliyetleri) konusunda harita etüdü yapmak, ilgili birimlerle gerekli işbirliğini tesis ederek duyurulmasını sağlamak ve takip etmek,


11)    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı`ndan uçuşla ilgili gelen tescilden terkin edilmiş, uçuşu durdurulmuş ve uçuşa yasaklı hava araçlarının uçuş yapmalarını engellemek,


12)     Kurumumuzca bastırılan ve dağıtımı yapılan AIS yayınlarına abonelik taleplerini yerine getirmek,


13)     Hava Kurtarma Koordinasyon faaliyetlerine ilişkin alınan bilgileri ilgili birim/kurum/kuruluşlar ile (SHGM, Ana Arama ve Kurtarma koordinasyon Merkezi, v.b) koordine etmek,


14)    Türk Hava Sahasında verilmekte olan havacılık haberleşme hizmetlerinin (AFTN/CIDIN/AMHS) ulusal ve uluslararası mevzuat ve kriterler doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,


15)    Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Havalimanlarının ihtiyacı olan Havacılık Haberleşme hat/devrelerinin tesis işlemlerini yapmak için gerekli Makam Olurlarını almak

                                                     HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) HİZMET ÜNİTELERİ


AIS/AIM Birimi: Uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini arttırmak için ihtiyaç duyulan havacılık bilgi/verilerinin sağlanması faaliyetlerinin yürütüldüğü AIM hizmet birimidir.

Uçuş Bilgi Merkezi (FIC) Birimi: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere kurulmuş ve Türk hava sahasını ve/veya havaalanlarını kullanmak suretiyle IFR/VFR olarak gerçekleştirilen tüm uçuşların verilen uçuş müsaadeleri (permi) ve sunulan uçuş planlarına (FPL) uygunluğunun takibi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü`nce (SHGM) verilen yetkiye istinaden gerektiğinde SHGM adına permi verilmesi ile Hava Arama ve Kurtarma (SAR) Hizmetleri`nin koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumlu AIM hizmetleri memurları/personelinin çalıştığı, hizmet sağlayıcı kuruluş DHMİ`deki hizmet/görev birimidir.
 Hava Arama-Kurtarma (SAR) Koordinasyon Merkezi (RCC): Hava araçlarının karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde bu vasıtalardaki şahısların her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması/bulunması ve kurtarılması işlemi için gerekli koordinasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü hizmet birimidir.
Haberleşme (COM) Merkezi: Kullanıcı adı (user name) ve şifre (password) kullanılarak AFTN / CIDIN / AMHS iletileri Güzergah Belirleme Tablosunun (Routing Table) giriş/çıkış sorumluluk listelerine göre hazırlanması, kanal tahsisinin yapıldığı veya gerektiğinde iptal edildiği ve toplu (kollektif) adresin oluşturulduğu, havacılık bilgi/verilerinin ilgili otoriteler/adresler arasında aktarılması (relay edilmesi),  işlenmesi ve takibi işlemlerinin yürütüldüğü AIM hizmet birimidir.


Uluslararası NOTAM Ofisi (NOF): Uluslararası NOTAM alışverişinin yapılması için bir devlet tarafından tayin edilen ofistir.