T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Sherpa

       3) SHERPA Projesi

     Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı dahilindeki projelerden biri olan SHERPA (Support Ad-Hoc to Eastern Region with Pre-Operational Actions on GNSS - GNSS Uygulamalarında Operasyon öncesi Hazırlık Çalışmaları için Doğu Avrupa Bölgesine Yönelik Destek Projesi) Mart 2012 tarihinde başlamıştır ve projenin süresi 18 aydır. Proje hazırlıkları 2010 yılında başlanmış olup, anılan proje "Avrupa Birliği 7 nci Çerçeve Programı, Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Demo Aktiviteleri" kapsamında hazırlanarak desteklenmektedir.

     SHERPA, Doğu Avrupa Bölgesi ülkelerinde sivil havacılığa yönelik GNSS uygulamalarında, özellikle de EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service - Avrupa Sabit Uydulu Seyrüsefer Kapsama Sistemi / Hizmeti) ile ilgili olarak yapılan seyrüsefer operasyonlarına destek amaçlı geliştirilecek olan bölgesel bir projedir.


     Proje, Sivil Havacılık sektöründe GNSS'in kullanımı öncesinde, bölgesel olarak Doğu Avrupa Ülkelerini işbirlikçi bir yaklaşımla desteklemektedir. Projenin temel amacı; katılımcı Ülkelerde çalışma grupları oluşturularak, bir havalimanı ve potansiyel bir havayolu şirketi ile seçilen bir ulusal senaryo üzerinde uygulama öncesi çalışmalar gerçekleştirmektir. SHERPA projesi uygulama safhasını kapsamamakta olup, teorik bir çalışma niteliğindedir.


Anılan projeye Kuruluşumuz ile birlikte aşağıdaki 7 Kuruluş katılmıştır;

ESSP (Avrupa Uydu Hizmet Sağlayıcısı)
PILDO LABS (Araştırma Şirketi-İspanya)
PANSA (Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Kurumu)
SUT (Silesian Teknoloji Üniversitesi / Polonya)
BULATSA (Bulgaristan Hava Trafik Hizmet otoritesi)
EANS (Estonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Kurumu)
HCAA (Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi).