T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Nascio

      5) NASCIO Projesi


     SESAR (Tek Avrupa Sahası ATM Araştırmaları) programı dahilindeki projelerden birisi olan NASCIO (NAvigation SESAR Concepst Integrated flight trials involving Operators / SESAR Seyrüsefer Konsepti Havayolu Operatörlerinin de Katıldığı Uçuş Denemeleri) Projesine katılım amacıyla Kuruluşumuz, Pildo Labs. CEO'su tarafından davet edilmiştir.Söz konusu proje çalışmaları 2011 yılı içerisinde başlamış olup, anılan proje ?SESAR ortak girişimi entegre uçuş denemeleri ve gösterim çalışmaları programı? kapsamında hazırlanarak desteklenmektedir.


     Bahse konu projede, SESAR projesi kapsamında sunulan, gelecekteki ATM sistemlerinin operasyonel olarak kullanımını artırmak ve kabulünü hızlandırmak için PBN (Performance Based Navigation/Performans Tabanlı Seyrüsefer Sistemleri) ve uydu temelli yaklaşma sistemlerine ilişkin denemeler yapılması ve söz konusu denemeler sonucunda elde edilecek olan verileri tüm dünya ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

     Kuruluşumuz anılan projeye ulusal hava yolu şirketlerimizden birisi olan BoraJet ile katılmak üzere mutabık kalmıştır. 4 Eylül 2012 tarihinde başlayacak olan Proje'nin süresi 24 aydır ve anılan projeye Kuruluşumuz ile birlikte aşağıdaki 9 Kuruluş katılmıştır;

Pildo Labs. (Proje Koordinatörü/İspanya)
REGA (Hava Kurtarma/İsviçre)
AER (Katalonya Havalimanı İşleticisi/İspanya)
LPR (Hava Kurtarma/Polonya)
CSK (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü/Slovakya)
BULATSA (Seyrüsefer Sağlayıcı Kuruluş/Bulgaristan)
BORAJET (Havayolu Firması/Türkiye)
CAT (Helikopter Firması/İspanya)
ONDA (Havalimanları Otoritesi/Fas)