T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Eurocontrol Şube Müdürlüğü

DHMI-Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Eurocontrol Şube Müdürlüğü

     1989 yılında EUROCONTROL’E üyeliğimizden bu yana, yol ücretlerinin faturalandırılması ve tahsili hizmetleri Ülkemiz adına CRCO tarafından gerçekleştirilmektedir. CRCO’nun görevini yerine getirebilmesini teminen, Şube Müdürlüğümüz; bildirim sorumluluğu Ülkemize verilmiş uçuşlara ilişkin verilerinin seçilmesi, söz konusu uçuş verilerinin tüm üye ülkelerce benimsenen elektronik formatta kaydedilmesi, bu verilerin EUROCONTROL/CRCO’ya iletilmesi ve iletilen uçuş verilerine ilişkin adı geçen Teşkilattan alınabilecek itiraz/düzeltme/hata mesajlarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile yükümlüdür.

 

     Bunun yanı sıra Şube Müdürlüğümüz EUROCONTROL Yol Ücretleri Sistemi çerçevesinde, her yıl tahmini ve kesinleşen Ülkemiz milli maliyet tabanını (national cost-base) belirleyerek maliyet tutarlarını EUROCONTROL’e iletmektedir. Milli maliyet tabanı, tüm hava seyrüsefer hizmet maliyetlerini kapsayacak biçimde tespit edilir. Bilahare, milli maliyet tabanının o ülkenin hizmet birim sayısına (number of service units) bölünmesi sonucunda milli birim fiyat (national unit rate) hesaplanır ve söz konusu milli birim fiyat, Ülkemiz FIR’ında (Uçuş Bilgi Bölgesi) gerçekleşen uçuşlar için tahakkuk ettirilecek yol ücretlerinin (route charges) hesaplanması için kullanılan üç parametreden birini oluşturur.

 

     Şube Müdürlüğümüz yukarıda belirtilen hususlarda ilgili taraflarla gerekli koordinenin kurulmasını da temin eder.

 

     Yol ücretlerinin nasıl belirlendiğine dair ayrıntılar EUROCONTROL’ce hazırlanan “Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Koşulları ve Ödeme Koşulları”nda bulunabilir (kitapçık dokümanlar başlığı altında yer almaktadır).