T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Eurocontrol

KISACA EUROCONTROL TEŞKİLATI*

 

1960’lar – EUROCONTROL’ün tarihçesi

     Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol’ün kuruluş amacı, Avrupa’da üst hava sahasının bütününden sorumlu olacak bir Teşkilata sahip olmaktı. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından o dönemde belirlenen görev, hava trafik hizmetlerinin tamamen entegre edilmesini teşvik etmiş olup, bu kapsamda üst hava sahasından sorumlu olacak üç adet Uluslararası Hava Trafik Kontrol Merkezinin kurulması için planlar yapılmıştır.

 

     13 Aralık 1960 tarihinde, Belçika, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık temsilcileri Brüksel’de Hava Seyrüsefer Emniyeti İşbirliğine ilişkin Eurocontrol Uluslararası Sözleşmesini imzalamışlardır. Teşkilatın halen 40 üyesi bulunmaktadır.

 

     30.11.1988 ve 3504 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye 1 Mart 1989 tarihi itibariyle Teşkilata 10’uncu olarak üye olmuştur.

 

     EUROCONTROL’ün hedefi; Tek Avrupa Seması kavramıyla bağdaşan, tekdüzen bir pan-Avrupa Hava Trafik İdaresi sisteminin geliştirilmesidir. Tamamen entegre bir hava trafik idaresi sistemi sayesinde Eurocontrol, Avrupa havacılığının daha güvenli, daha emniyetli ve çevreye daha dost hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

 

     EUROCONTROL’ün beş stratejik önceliği bulunmaktadır;

 

     Emniyet;
     Trafik sayısı ikiye katlandığında, risk oranı dört misline ulaşır. Hava trafiği artmaya devam ettikçe, hadiselerin artmaması için güvenliğin korunmasına yönelik gayretler yoğunlaştırılmalıdır. 

 

     Kapasite;
     Yolcular gecikmelerden nefret ederler. Hızlı trafik artışıyla birlikte, sıkışıklığın önlenmesi için gelecekteki hava trafik idaresi sisteminin kapasite olarak üç kat artırılması gerekecektir.

 

     Etkinlik;
     Avrupa’da, hava seyrüsefer hizmetlerinin maliyetleri uçucularca karşılanır. Eurocontrol’ün yeni bir hava seyrüsefer sistemine katkıda bulunması, paradan tasarruf sağlayacaktır. Havayolları, askeri kullanıcılar, hava meydanları ve hava trafik idaresi kurumlarının daha iyi koordine edilmeleri ve uçuş operasyonlarının iyileştirilmesi sayesinde etkinlik artışları olacaktır.

 

     Çevre;
     Toplumun beklentisi, çevreye asgari etkisi olan istikrarlı bir hava ulaştırmasıdır. Hava trafik idaresi uzmanları, yakıt-etkin yollar tasarlayarak, mevcut hava sahasında daha iyi bir trafik akışı dağılımı sağlayarak ve kalkış zamanlarının hesaplanmasını iyileştirerek, bu etkiyi azaltmaktadırlar.

 

     Güvenlik;
     Hava Trafik İdaresinin (ATM) mevcut güvenlik düzeyi, tehditlere karşı koyabilecek, ATM operasyonlarını koruyabilecek ve vatandaşların güvenli biçimde hareket etmelerini sağlayacak düzeye çıkarılmalıdır.


     Pan-Avrupa İşlevleri;

     Hava trafik idaresi konularında pan-Avrupa yaklaşımını benimseyebildiğinden, EUROCONTROL Avrupa’da benzersiz bir konumdadır. 40 üye devlet ve Avrupa’ya komşu ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalarla, Teşkilat geniş bir alana ulaşmakta ve etkisi altına alabilmektedir.

 

     Söz konusu pan-Avrupa konumunun çeşitli faydaları vardır; maliyet-etkinlik, istikrar, gecikmeksizin tepkide bulunma, sistem çapında kalite ve hava seyrüsefer paydaşları arasında daha etkin iletişim.

 

     Anılan pan-Avrupa hizmetleri ise; kapasite ve hava trafik akışı yönetimi, hava seyrüsefer ücretlerinin toplanması, hava trafik ve gecikme verilerinin analiz edilmesidir.

 

     EUROCONTROL hakkında daha fazla bilgiye www.eurocontrol.int adresinden ulaşabilirsiniz.