T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Resilience 2050

            4) RESILIENCE 2050 Projesi

 

         Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı dahilindeki projelerden birisi olan Resilience2050 "Esneklik Kazandırılmış Hava Trafik Sistemleri 2050  Projesi"ne katılım amacıyla Kuruluşumuz, TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Projeleri Koordinatörü tarafından davet edilmiştir. Söz konusu proje çalışmaları 2011 yılı içerisinde başlamış olup, anılan proje Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Havacılık ve Hava Ulaştırması kapsamında hazırlanarak desteklenmektedir.

         SESAR ve benzeri ATM araştırma çalışmaları normal koşullarda, daha verimli bir ATM sistemleri elde etmek üzerine yapılan çalışmalardır. Bahse konu çalışmalar ile genelde mevcut ATM sistemlerindeki verimsiz koşulların azaltılması amaçlanmaktadır. SESAR programı 2020 yılına kadar sistematik olarak yapılacak araştırmaları belirlemiştir. Resilience 2050 Projesi, SESAR sonrası, olağanüstü durumlara daha mukavim ve esnek ATM sistemlerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.


         Normal olmayan koşullar; genel olarak, aniden ortaya çıkan ve ATM merkezlerinin hazırlıksız yakalandığı, ağır kış şartları, grev, fırtına gibi ağır tahribatlara neden olan durumlardır. Söz konusu proje ile Avrupa'da ATM sistemlerindeki verimsiz koşullar ve daha önce yaşanmış olumsuz hadiseler incelenerek (ne oldu, sebepleri nelerdi, nasıl sonuçlandı vb.) olağan dışı ya da kriz durumlarında dahi verimli olabilecek esnek bir ATM konsepti geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

          Haziran 2012 tarihinde başlamış olan Proje?nin süresi 36 aydır ve anılan projeye Kuruluşumuz ile birlikte aşağıdaki 6 Kuruluş katılmıştır;

         INX (Innaxis Araştırma Enstitüsü/İspanya/ Proje Koordinatörü)
         DLR (Alman Hava-Uzay Merkezi/Almanya)
         NLR (Hollanda Ulusal Hava-Uzay Labratuarı/Hollanda)
         UPM  (Madrid Teknik Üniversitesi/İspanya)
          KCL(Londra Üniversitesi King's Koleji/İngiltere)
         İTÜ  (İstanbul Teknik Üniversitesi/Türkiye)