T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

Hakkında

Hava Araçları Teknik Şube Müdürlüğü

 

     Kamu yönetiminde yönetim yapısını geliştirmek, kamu hizmetlerini çağdaş standartlara kavuşturmak ve böylece halkın kamu kuruluşlarından talep ve beklentilerine etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yeniden yapılanmaya gidilerek Şubat 2013 tarihinde Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hava Araçları Teknik Şube Müdürlüğü faaliyete başlamıştır.

     Genel Havacılık İşletme ruhsatına sahip Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile 2 adet Eurocopter EC-145 tipi helikopter bulunmaktadır. 

     Hava Araçları Teknik Şube Müdürlüğü;

a)    Hava araçlarının MEL’e (Minimum Equipment List – Asgari Donanım Listesi) uygun olarak uçuşa elverişli bir şekilde görev yapmalarını sağlar.
b)    Hava araçlarının her zaman göreve hazır bulunmalarını sağlamak üzere her türlü bakım, revizyon, modifikasyon ve uçuşa elverişlilik işlemlerinin zamanında yapılmasını planlar ve takip eder.

c)    Hava araçlarının bakımlarının yaptırılması amacıyla ilgili/yetkili bakım kuruluşları ile protokol yapılmasını, gerektiğinde güncellenmesini sağlar ve yapılmış olan protokol esaslarına uygun olarak hava araçlarının bakım, revizyon, modifikasyon işlerini takip eder

d)    Sivil Havacılık Kuralları gereği hava araçlarına ait sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlar.

e)    Hava araçlarına ait vergilerin ödeme işlerini planlar ve takip eder.

f)    Bakım hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla teknik personel ve eğitim ihtiyaçlarını planlar ve temin edilmesi hususunda teklifte bulunur.
g)    Yedek malzeme, parça ve yakıt ikmal işlerinin aksamaması için ihtiyaçları zamanında tespit ederek, planlar ve teminini için teklifte bulunur,
h)    Hava araçları ile ilgili üretici firma dokümanları ile SHGM, EASA ve FAA yayınlarının takibi ve uygulanmasını sağlar,​