T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

​​​​​​​​​​​

SecureDataCloud

     6) Secure Data Cloud

     SESAR (Single European Sky ATM Research -Tek Avrupa Hava Sahası ATM araştırmaları) WP E (Workpackage E - İşpaketi E) programı dahilindeki projelerden birisi olan SecureDataCloud "Güvenli Bilgi Bulutu" Projesi"ne çalışmaları 19 Eylül 2013 tarihinde başlamıştır. Söz konusu proje çalışmaları 2012 yılı içerisinde başlamış olup, anılan proje SJU (SESAR Joint Undertaking-SESAR Ortak Girişimi) kapsamındaki projeler doğrultusunda hazırlanarak desteklenmektedir.

     SESAR tarafından önerilen yeni operasyonel kavrama göre, hava taşımacılık sisteminin daha verimli ve güvenli olması için operasyonda yer alan Kuruluş ve paydaşlar arasında sürekli bir bilgi akışı gerekmektedir. Örneğin uçak tarafından gelecekteki rota/yol niyetlerinin paylaşımı, havayolları tarafından slot değişimi için görüşmeler, ya da küresel hareketliliğin ve CO2 emisyonunun sürekli izlenmesi gibi. Bunun için de geçmişteki hava hadise ve kazalarının araştırılarak daha güvenli sistemlerin geliştirilmesi için yeni emniyet kurallarının tasarlanması gerekmektedir. Söz konusu emniyet kuralları için öncelikle tüm bilgilerin bir (veya birden fazla) Kuruluş tarafından paylaşılabilir olması gerekir. Fakat aynı zamanda bu bilgiler hassas verileri içerebilir. Örneğin geçmişteki emniyet olaylarının analiz verilerini içeren bir bilgi, Havayolu ya da Hava Seyrüsefer Sağlayıcısını ticari açıdan zarara uğratmak için kullanılabilir.

      Söz konusu proje ile anılan bilgi paylaşımı sorunlarına yenilikçi bir çözüm bulunması amaçlanmakta ve veri güvenliği garanti edilerek ATM kapsamında yüksek düzeyli bilgi paylaşımı sağlanabileceği düşünülmektedir. Anılan bilgi paylaşımını sağlamak için yapılacak çalışmalar güvenli hesaplama yöntemleri (yazılımlar/kripto-şifreleme programları) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje ile SESAR projesi kapsamındaki SWIM (System Wide Information Mangement- Sistem Geniş Ölçekli Bilgi Yönetimi) çalışmalarına da katkıda bulunulacaktır.

      Anılan projeye Kuruluşumuz ile birlikte aşağıda isimleri arz edilen 3 Kuruluş katılmıştır.

INX (Innaxis Araştırma Enstitüsü/İspanya/ Proje Koordinatörü)

TELENIUM (Bilgi Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-İspanya)

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi/Türkiye)